چگونه از دانشگاه امام حسین(ع) پروژه کسری بگیریم؟ +سوالات متداول

چگونه از دانشگاه امام حسین(ع) پروژه کسری بگیریم؟ +سوالات متداول

به گزارش پیک دانشجو اکثر جوانان و علی‌الخصوص دانشجویان به دنبال راهی برای معافیت از سربازی و یا حداقل کاهش آن هستند. برخی از طریق معافیت‌های پزشکی، برخی با استفاده از قوانین کفالت، برخی با غیبت و امید به خرید آن در...