لطفا کدو باشید !

لطفا کدو باشید !

به گزارش پیک دانشجو درست نمیدانیم از کجا شروع شد؟ چه حادثه ای موجب شد تا به انسان کم عقل صفت کدو را نسبت دهند! اما چیزی که واضح و مبرهن است خاصیت شگفت انگیز و اعجاب آور این گیاه در فصل سرماست.این خواص به حدی زیاد است که...