تصویری از دختری که مخفیانه بازی استقلال را دید! + عکس

تصویری از دختری که مخفیانه بازی استقلال را دید! + عکس

دختری که مخفیانه بازی استقلال را دیدیکی از دختران طرفدار سپاهان، مخفیانه وارد ورزشگاه نقش جهان شد.تصویری که مشاهده می کنید، مربوط به حضور دختری است که دیروز به طور مخفیانه وارد ورزشگاه نقش جهان شد و بازی سپاهان و...