اقدام فرهنگی یک تشکل دانشجویی در سه مدرسه عراق برای زائران اربعین +فیلم

اقدام فرهنگی یک تشکل دانشجویی در سه مدرسه عراق برای زائران اربعین +فیلم

اما در این بین حضور پررنگ دانشجویان در این گردهمایی در اربعین امسال بیش از پیش دیده می شود. خبرنگار ما که در موکب امام رضا(ع) حضور دارد اینبار به دو تن از اعضای "تشکل دانشجویی اصحاب  آخر الزمانی سید شهدا(ع)" به گفتگو نشسته...