۱۰۰ عکس کمتر دیده شده از شش دی سال ۸۸ +فیلم

۱۰۰ عکس کمتر دیده شده از شش دی سال ۸۸ +فیلم

به گزارش پیک دانشجو ششم دی باعث شد که مردم ایران به جمع بندی نهایی برسند و پاسخ 200 روز فتنه انگیزی، فتنگران را بدهند. بازخوانی  اتفاقاتی که در ششم دی 88 افتاد در فضای این روزهای کشور و در آستانه انتخابات قابل تامل است. کسانی...