ترکِ  کلاس به منزله ی حذف دانشجوست!

ترکِ کلاس به منزله ی حذف دانشجوست!

به گزارش پیک دانشجو زینب حسین پور در یادداشتی نوشت: با خودکار زاویه داربیک روی کاغذ کاهی مینویسد: نیکسون فردا وارد دانشگاه میشه، نباید بزاریم کلاس تشکیل بشه. حتی اگر نیاز بشه خونمون رو هم میدیم!کاغذ را دست به دست میکنند،...