منشا سکوت خانواده سینما در مقابل توهین به اثر حاتمی کیا چیست؟

منشا سکوت خانواده سینما در مقابل توهین به اثر حاتمی کیا چیست؟

پیک دانشجو - در روز های اخیر شاهد حواشی ای در بزرگترین رویداد سینمایی کشور بوده ایم، جشنواره فیلم فجر که سی و ششمین زمستان خود را می گذراند امروز بیش از پیش نیازمندِ توجه و آسیب شناسی به منظور جلوگیری از بروز چنین حواشی می...