وقتی مسئولین با صرفه جویی در مصرف آب فقط جمله می سازند!

وقتی مسئولین با صرفه جویی در مصرف آب فقط جمله می سازند!

به گزارش پیک دانشجو براساس اعلام بانک جهانی، الگوی مصرف آب آشامیدنی برای یک نفر در سال 1 متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر 100 متر مکعب اعلام شده است، در حالی که در ایران این رقم به دلیل استفاده نادرست از آب...