از رنج بیماران در بیمارستان های دولتی و بدهکاری بیمه ها تا پورسانت پزشکان در زیر سایه عدم نظارت دولتی ها

از رنج بیماران در بیمارستان های دولتی و بدهکاری بیمه ها تا پورسانت پزشکان در زیر سایه عدم نظارت دولتی ها

به گزارش پیک دانشجو بیمارستان ها به عنوان مرکز ارائه مراقبت های درمانی از عوامل تعیین کننده در توفیق شبکه های بهداشتی و عنصر نجات بخش در حیات یک جامعه به حساب می آیند،اهمیت عملکرد بیمارستان ها به حدی است که به جرات می...