۲۰ لیست غذای سلف دانشگاهی؛ از آبگوشت تا خوراک ماهیچه

۲۰ لیست غذای سلف دانشگاهی؛ از آبگوشت تا خوراک ماهیچه

به  گزارش پیک دانشجو بدون شک فعالیت مناسب، نشاط در زندگی و سلامت جسمی با غذای مناسب مهیا می‌شود. بخصوص برای طیف دانشجو که آینده‌سازان این جامعه به شمار می‌روند و بنابراین باید با ارایه یک الگوی تغذیه ای سالم واستاندارد...