باید در آستانه سالگرد انعقاد برجام و سقوط اندلس کمی تامل کنیم!

باید در آستانه سالگرد انعقاد برجام و سقوط اندلس کمی تامل کنیم!

اسحاق اثری فعال دانشجویی گیلان در گفتگو با خبرنگار پیک دانشجو با بیان اینکه امروز اندلس نمادی برای عبرت مسلمانان است اظهار کرد: نمادی که نشان داد نه در جنگ سخت بلکه در جنگ نرم دشمنان می توانند بر مسلمانان چیره شوند، خطری...