از انحلال ساواک تا تظاهرات گسترده به پشتیبانی از بازرگان

از انحلال ساواک تا تظاهرات گسترده به پشتیبانی از بازرگان

به گزارش پیک دانشجو روز 17 بهمن سال 1357 از جمله روزهای پر مخاطره،پر اتفاق و پر خاطره برای مردم این دیار به شمار می رود چرا که وقایع این روز بسیار گسترده و تاثیر گذار بوده است. در روز هفدهم بهمن 57 امام خمینى خطاب به نظامیانى که...