انتقال دانشجویان دارای شرایط بدون شهریه + شرایط عمومی انتقال

انتقال دانشجویان دارای شرایط بدون شهریه + شرایط عمومی انتقال

به گزارش پیک دانشجو یکی از مشکلاتی که دانشجویان علوم پزشکی برای نقل و انتقال از دانشگاهی به دانشگاه مقصد داشتند، پرداخت شهریه در موقع انتقال بود که این مسئله در قانون جدید برداشته شد. شهرام اجتماعی رئیس مرکز خدمات...