توانمندسازی منابع انسانی و کاهش آلودگی های زیست محیطی از اهداف استراتژیک حوزه سلامت گیلان

توانمندسازی منابع انسانی و کاهش آلودگی های زیست محیطی از اهداف استراتژیک حوزه سلامت گیلان

به گزارش پیک دانشجو شصت و سومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد بررسی هدف استراتژیک ساماندهی و توانمند سازی منابع انسانی ساعت 7 صبح امروز دوشنبه، در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار...