آدرس صندوق پست الکترونیکی پیک دانشجوی گیلان

Peykedaneshjoo@gmail.com

مدیر مسئول: مهدی مهدوی کرنق

آدرس: رشت – سه راه لامپ سازی

زمینه انتشار: «فرهنگی ،اجتماعی»

 

شماره تماس:۰۹۱۱۷۴۸۸۵۰۱