مجلس باید به طور شفاف و با عدله‌هایی منطقی و منطبق بر قوانین کشور الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را بررسی و به مردم گزارش دهد، چرا که …

به گزارش پیک دانشجو در پی بررسی تصویب طرح امضای قرارداد بین‌المللی UPOV (عضویت ایران در اتحادیه بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی ذخایر ژنتیکی، ثروت قرن بیست و یکم) که با واکنش‌های منفی نخبگان و دانشجویان همراه بوده است، ۴۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای ایرادات این طرح را به نمایندگان مجلس گوشزد کردند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

به نام حق سبحانه و تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما،بدینوسیله به استحضار عالی می رساند که پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) صدمات جبران ناپذیری به حاکمیت ملی، امنیت غذایی، کشاورزان خرد و اقتصاد کشاورزان خرد و تنظیم بازار کشور وارد می نماید. موارد به شرح زیر می باشد:

باتوجه به اینکه این کنوانسیون نیز همانند سند ۲۰۳۰طبق مستندات موجود در سایت www.upov.int »» یکی از زیر مجموعه ها سند توسعه پایدار سازمان ملل است و باتوجه به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون سند توسعه پایدار ،به نظر می رسد کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید با دقت بیشتری به این کنوانسیون می پرداخته و بپردازد .

۱- این کنوانسیون، کشور را به سمت وابستگی حداقل ۲۰ تا ۲۵ ساله به بذرهای تراریخت سوق میدهد.
۲- دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به تنظیم بازار و بازگانی خود بدون حفظ حقوق بهنژادگر تحت حمایت این کنوانسیون نمی باشد. به عبارتی اعمال حاکمیت تنظیم بازار مشروط به حقوق بهنژادگر خارجی می گردد.
۳- دولت مکلف می گردد در زمان تودیع اسناد حداقل ۱۵ جنس ارقام گیاهی جدید (بخوانید دستکاری شده ژنتیکی) را به اتحادیه مربوطه که مقر آن در ژنو است اعلام نماید. توجه بفرمایید تمامی این گیاهان ارقام اصلی کشاورزی است که بر سر سفره مردم قرار می گیرد. مهمترین آنها گندم، برنج، سویا، گوجه، پنبه و .. می باشد.
۴- کشور زیر بار ۷ تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او (کارفرمایان بذر و گیاه تراریخته عمدتا مونسانتو و راکفلر هستند. این به معنای دخالت آشکار در امنیت غذایی، بذر و کشاورزی کشور است.) می رود. این تعهدات عبارتند از: الف- با رعایت مواد (۱۵) و (۱۶)، اقدام های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز بهنژادگر می باشد: (یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)، (دو) آماده سازی به منظور تکثیر، (سه) عرضه برای فروش، (چهار) فروش یا بازاریابی دیگر، (پنج) صادرات، (شش) واردات، (هفت) ذخیره سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزءهای (۱) الی (۶) فوق.
ب- بهنژادگر می تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت هایی نماید.
۵- کشور حتی اگر بخواهد از کنوانسیون انصراف دهد باید حقوق مکتسبه بهنژادگر را تا پایان دوره اش تضمین نماید و در پایان در روز تودیع اسناد و تنفیذ کنوانسیون می بایست قوانین داخلی برای حمایت از حقوق بهنژادگر به تصویب رسیده باشد.
۶- در اجرای کنوانسیون ذیل ماده ۳۰، هرکشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون گردیده به طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا به تصویب رسیده باشد. این ماده به منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است. توجه بفرمایید که لایحه « حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» از صحن رای آورد ولی با نظر شورای نگهبان و عدم تمکین مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

باتوجه به موارد گفته شده و ایرادات و بار حقوقی این کنوانسیون به نظر می رسد مجلس باید به طور شفاف و با عدله هایی منطقی و منطبق بر قوانین کشور الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را بررسی و به مردم گزارش دهد،چرا که برای هر شخصی مهم است که بداند غذایی که می خورد از چه بدست آمده است .

در آخر ،به نظر می رسد می توان با احیاء و اصلاح قوانین گذشته و تدوین قوانینی منطبق بر حمایت از تولیدکنندگان بذر بومی و شرکت ها دانش بنیان در زمینه تولید بذر بهینه علاوه بر تقویت دانشمندان و توسعه کسب و کار های بر پایه دانش ،به یکی از قطب ها صادرات بذر در منطقه تبدیل شد.

لذا از شما بزرگواران و نمایندگان می خواهیم تا با چشمانی باز و هوشیارانه در مورد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تصمیم گیری بفرمایید.

ومن ا… توفیق

بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زاهدان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زابل
بسیج دانشجویی دانشگاه زابل
بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
بسیج دانشجویی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
بسیج دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه(س)
بسیج دانشجویی دانشگاه پردیس فارابی
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم
بسیج دانشجویی دانشگاه قم
بسیج دانشجویی دانشگاه فسا
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه بین الملل قزوین
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زاهدان
بسیج دانشجویی دانشگاه ولایت ایرانشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایرانشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد چابهار
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زابل
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای خواهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قرانی زابل
بسیج دانشجویی دانشکده علم و صنعت خاش
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بابل
بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت
بسیج دانشجویی دانشگاه آزادایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه سیستان و بلوچستان
کانون یاس دانشگاه خلیج فارس

کلیدواژه ها :
لینک کوتاه خبر: http://peykedaneshjoo.ir/?p=82294

این خبر را به اشتراک بگذارید :