از دیگر اسنادی که می تواند بر خیانات آشکار محمدرضا پهلوی صحه گذارد حضور ۸۰ هزار مستشار نظامی و اداری امریکایی در ایران است که بر همه ارگان های کشورمان سلطه داشتند و کسی بدون اجازه آن ها آب نمی خورد.

به گزارش پیک دانشجو ۲۶ دی سالروز فرار تاریخی محمدرضا پهلوی،شاه خائن برای همیشه از ایران می باشد،به طور قطع این فرار محمدضا پتکی محکم بر روی پایه های سست سلطنت وی به شمار می رود.

در حقیقت با فراگیر شدن جرقه های اولیه انقلاب،فشار نیروهای مخالف رژیم،قیام مردم در سراسر کشور علیه حکومت پهلوی،وقایع خونین کشتار ۱۷ شهریور و ۱۳ آبان ۵۷،اعتصاب کارگران شرکت نفت و از همه موثر تر چاپ اعلامیه توهین آمیز روزنامه اطلاعات مزید بر علت شد تا کنترل امنیت و اوضاع کشور از دست حکومت خارج گردد.

در همین شرایط مقامات کشوری گوشزد کرده که حل بحران های کنونی کشور با حضور محمدرضا شاه غیر ممکن است و تمامی این رخداد ها در انتها منجر به فرار شخص اول کشور  در ۲۶دی ماه سال ۵۷ گشت،در نهایت شاه خائن به همراه خانواده سوار بر هواپیمای اختصاصی شده و در حالی که  یک جت بوئینگ ۷۰۷ و ده ها هلی کوپتر هواپیمای اورا همراهی می کردند کشور را برای همیشه ترک نمود.

پس از فرار مفتضحانه شاه خائن از ایران شادی و نشاط مردم صدچندان شده و با سر دادن شعارهایی همچون به همت خمینی شاه فراری شده،شاه فراری شده سوار گاری شده و بعد از شاه نوبت آمریکاست به خیابان ها آمدند و با پخش شیرینی، این رویداد مهم تاریخی را جشن گرفتند.

گفتنی است شاه که فرار را بر قرار ترجیح داده بود در مصاحبه‌ی کوتاهی برای حفظ آبروی خود، واقعیت را طوری دیگر جلوه داده و فرار خود را اینگونه به خبرنگاران توجیه کرد: مدتی است احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم پس از این که خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم رفت. این سفر اکنون آغاز می‌شود و تهران را به سوی آسوان در مصر ترک می‌کنم. امروز با رأی مجلس شورای ملّی که پس از رأی سنا داده شد، امیدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پایه گذاری آینده موفق شود.

از طرفی می توان بیان کرد از حکومت دیکتاتوری رضا خان تا حکومت ذلیلانه محمدرضا شاه که همگی رخداد ها در محاصره تاریخ معاصر می باشند شاید در بسیار از مواقع با تحریف تاریخ مواجه شده باشیم بخصوص در شرایطی که کشور فتنه هایی همچون فتنه ۹۶ را پشت سر می گذارد.اما به گفته رهبر معظم انقلاب یکی از شاخصه های جوان انقلابی علم کامل به تاریخ معاصر خود می باشد و بنابراین پیک دانشجو بر آن است تا خلاصه ای از آنچه که باعث می شود شاه ایران را خائن بنامیم گزارش دهد؛

اگرچه می توان اقداماتی همچون گسترش قدرت ارتش،تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)،مشارکت در تاسیس اوپک و ایجاد تاسیسات زیربنایی همچون سد ها و دانشگاه را از اقدامات مهم محمدرضا پهلوی بنامیم ولی مسائل و اقدامات بسیار زیادی باقی می ماند که جز به جز آنان قابل تامل و قابل بحث است.

در حقیقت  محمدرضا شاه همچون مرسکی بر سر جالیز بود چرا که به قدرت رسیدن وی،تبعید رضا خان و حتی دستور فرار شاه از کشور در ۲۶ دی ماه سال ۵۷ بر مبنای تصمیم گیری سه کشور آمریکا،شوروی و انگلستان انجام میشد و به جرات می توان گفت:در کشوری که شاه مملکت در راس است تصمیم گیرندگان اصلی سه کشور بیگانه بودند و شاید به همین علت بود که مردم مظلوم و رنج دیده ایران جایی در کشور نداشته و حتی سگ بیگانگان مقامی والا تر از ایرانیان را دارا بود.

از دیگر شرایطی که می توان در راستای بی اراده بودن مقامات  و مدیریت کشور توسط بیگانگان نام برد تبعید رضا شاه و به سلطنت رسانیدن پسر وی بوده است،یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخی ایران بی‌شک مقطع تاریخی شهریور ۱۳۲۰ است،زمانی که نیروهای متفقین کشور را اشغال کرده و تلفیقی از آنارشیسم سیاسی، بی‌ثباتی اجتماعی، تزلزل فرهنگی، گرسنگی و قحطی و بلایای خانمان‌سوز ایران را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داده بود. در این وضعیت، کشورهای قدرتمند دنیا در ایران جولان می‌دادند و ارتش رضاخانی، با آن همه ادعا، به‌سرعت فروپاشیده بود،البته در جایی علیرضا پهلوی هم نامزد قابل قبولی برای به سلطنت رسیدن بود ولی به علت تشابه فراوان به پدر خویش و دارا بودن روحیات قلدرمعابانه ،خشن و بی منطق بودن در نهایت محمدرضا به عنوان کاندید نهایی از سوی سه کشور بی گانه انتخاب شد.

از دیگر اسنادی که می تواند بر خیانات آشکار محمدرضا پهلوی صحه گذارد حضور ۸۰ هزار مستشار نظامی و اداری امریکا در ایران که بر همه ارگان های کشورمان سلطه داشتند و کسی بدون اجازه آن ها آب نمی خورد.

اعطای حق مصونیت قضائی (کاپیتولاسیون) به مستشاران امریکایی در سال ۱۳۴۳ و تبعید امام به علت مخالفت با فروش استقلال کشور

اعطای جزیره بحرین و دویست جزیره زیبای اطراف آن به اربابان انگلیسی توسط شاه، بحرین که چهاردهمین استان کشور ما بود. (۱۳۴۸)

غرق بودن شاه، خواهرانش، همسرش فرح و بقیه اعضای خانواده اش در انواع فسادهای اخلاقی به نحوی که در خاطرات هر کدامشان، به روابط افسارگسیخته دیگری اذعان کرده اند. حتی نحوه آشنایی شاه با فرح، زمانی است که فرح بعلت مشکل مالی برای خودفروشی به نزد اردشیر زاهدی (کارچاق کن شاه در این مسائل) می رود و سپس ملکه و شهبانوی! ایران می شود!

 هفتاد درصد جمعیت کشور بی سواد در سال ۵۷ دستاورد فرهنگی شاهنشاه در ایران بود!

 تنها ۱۵۷ هزار دانشجو از جمعیت ۳۵ میلیونی ایران در سال ۵۷ وضعیت سواد دانشگاهیان زمان شاهنشاه! (یک مقایسه ساده کنید با الان ۴ میلیون نفر از جمیت ۷۵ میلیونی ایران، مشغول به تحصیل در دانشگاهند و ۹۲ درصد جامعه ایران باسوادند) (جمعیت دو برابر شده اما تعداد محصلان دانشگاهی ۲۵ برابر) ۳۸% وزرا فراماسون، ۲۴% عضو سیا و ۲۱% عضو ساواک!

تبدیل ایران به بازار کالاهای بنجل وارداتی غرب و فقدان کارخانه ها و زیرساخت های اقتصادی خودکفا در کشور

تورم شدید با نرخ سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد به همراه فساد و ارتشای سراسری و دزدی بلندپایگان و نابرابری در توزیع درامدها

 سن امید به زندگی ۵۰ سال در دوره شاهنشاه و بیش از ۷۳ سال در ایران کنونی.

 ۷۵% نخبگان سیاسی کشور تنها از ۴۰خانواده نیرومند و کوتاهی دست توده های مردم و نخبگان غیروابسته از مناصب سیاسی و اقتصادی کشور

 وجود ترسناک ترین و خطرناک ترین سازمان جاسوسی دنیا در دوره شاه (ساواک) و شکنجه و کشتار هزاران بیگناه و یا با کوچکترین مخالفت و یکی از پلیسی ترین حکومت های جهان علیه حقوق بشر

حضور بیش از ۲۰۰ بهائی در بین مقامات ارشد کشور (بطوریکه از کابینه ۱۲ نفری هویدا ۹ نفربهائی بودند: از جمله : خود هویدا،صنیعی وزیرجنگ، خسروانی وزیر کار، شاهقلی وزیر بهداری، روحانی وزیر کشاورزی، پارسای وزیر اموزش و پرورش،) عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه، ثابتی معاون ساواک

 تبدیل ۸۰۰ هزار کشاورز ایران به خرده مالکان بی زمین و وارد کننده کالاهای غربی به ایران با اصلاحات ارضی و سایر سیاست های اقتصادی غربی در کشور و تبدیل ایران از کشور صادرکننده گندم به یکی از بزرگترین واردکننده های گندم در جهان

شکل گیری اولین حلبی نشین های ایران در شهرهای بزرگ بخصوص تهران از دهه ۱۳۴۰ به بعد و ایجاد اولین کارتن خوابها در تاریخ ایران

 ایجاد ۳۰۰۰ فاحشه خانه و کاباره در ایران و ده ها محله فاحشه نشین

 کشتار بیش از ۴۰۰۰ شهید از مردم بیگناه ایران

غارت میلیون ها دلار پول نقد،طلا،جواهرات و …که توانست اعضای خانواده پهلوی را به یکی از مولتی میلیاردر های آمریکا بدل سازد چنانکه پس از گذاشت ۴ دهه همچنان رفاه این خانواده بی پایان است (لازم به ذکر است مسئولان ایرانی سال ها برای بازپس گیری اموال ایران در تلاش بوده که به علت برخی کارشکنی های کشور های معاند هرگز موفق به بازپس گیری نشدند)

 تامین ۶۵% نفت مورد نیاز رژیم غاصب اسرائیل و حمایت مالی، نظامی و تسلیحاتی از این رژیم در جنگهای مختلف علیه فلسطینیان بخصوص جنگ ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ با وجود تحریم دیگر کشورها.

بله. هیچ گاه دهن کجی شاه و فرحش به ارزش های اسلامی مردم ایران از جمله شرابخواری و رقص علنی آن دو با کارتر رئیس جمهور امریکا و همسرش در محرم سال ۵۶ را فراموش نخواهیم کرد.

بله هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد که آنقدر عقب مانده بودیم که از هندوستان برایمان پزشک می آوردند!و همچنین با وجود احداث کارخانه ها و سازه های زیربنایی،این بیگانگان بودند که مدیریت امور را در دست داشته و ایرانیان در بهترین شرایط به عنوان سرکارگر قرار می گرفتند.بله. هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد برخی مردم ما چقدر زود فراموش میکنند جنایت ها و خیانت ها را و چه ساده از جهل و فراموشکاری و کم حافظه بودن آنها سواستفاده می شود.

 در انتها باید گفت:این روزها بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند که تا حدودی به مسئله تحریم بر میگردد ولی باید در خاطر داشت راه نجات کشور تنها با امید بستن به توان داخلی و بکار گیری آن است که به حول قوه الهی با همت مسئولین غول مشکلات اقتصادی را هم شکست خواهیم داد.

لینک کوتاه خبر: http://peykedaneshjoo.ir/?p=80395

این خبر را به اشتراک بگذارید :