امروزه قشر دانشجو و فرهنگ دانشگاهی به جای بارور سازی روحیه مطالبه گری و هدفمند سازی جریانات و جنبش های همسو با آرمان های اصیل انقلابی و تشکیل دولت و جامعه اسلامی در حاشیه رفتار های خلاف عُرف و بچگانه زمینگیر شده است.

به گزارش پیک دانشجو مهدی نیکبخت فعال دانشجویی استان گیلان در یادداشتی پیرامون اتفاقات اخیر دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا نوشت:روز دانشجو به عنوان یک نماد استکبار ستیزی تاریخ معاصر و برگی از یک جنبش دانشجویی علیه خودکامگی ها و دخالت های بیگانگان در استقلال کشور می باشد.

امروزه قشر دانشجو و فرهنگ دانشگاهی به جای بارور سازی روحیه مطالبه گری و هدفمند سازی جریانات و جنبش های همسو با آرمان های اصیل انقلابی و تشکیل دولت و جامعه اسلامی در حاشیه رفتار های خلاف عُرف و بچگانه زمینگیر شده است.

امروزه میابیست به یاد ایثار و شجاعت در بیان و روحیه بیگانه ستیزی دانشجویان در فراز و نشیب های پس از کودتای ۲۸ مرداد باری دیگر تجدید عهدی با آرمان ها و وظایف یک دانشجو به عنوان یک مولد فرهنگ و جریان ساز و منتقد انجام شود.

جشن روز دانشجو در واقع تجدید عهد و فرصتی برای جریان شناسی حوادث قبل از انقلاب است

در سال ۱۳۳۲ در اعتراض به اقدامات مداخله جویانه انگلستان و آمریکا در ایران به خصوص سرنگونی دولت ملی مصدق و اجرای کودتای ننگین ۲۸ مرداد دانشجویان دانشگاه تهران به پاخاسته و در برابر این حقارت سیاسی اعتراض خود را به نمایش گذاشتند!

این سند تاریخی به یاد این اتفاق و نقطه عطف در میان فعالیت های دانشجویان هرساله جشن گرفته میشود!

ولی متاسفانه در این مدت برخی از اقدامات خلاف فرهنگ و تاریخ در این جشن ها باعث زاویه گرفتن این مراسمات با آن فداکاری ها و مبارزات میشود.

وقتی  فرصت برای بازخوانی تاریخ معاصر و جریان شناسی اقدامات دانشجویان و سهم آنان در مبارزات انقلاب و پیروزی آن به وجود میآید که این جشن ها درگیر حواشی عده ای هیجان زده و ناآگاه به عزت دانشجو نشود!

اتفاقی که در دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا پیش آمد این بیان را مطرح میسازد که آیا همچنان قشر دانشجو روحیه مطالبه گری و انتقادی برای پیش برد هرچه بهتر آرمان های جامعه و فرهنگ و انقلاب را داراست؟!

متاسفانه در قید و بند اتفاقات و برخی از اشتباهات از سوی مسئولین و دانشجویان همواره بخشی از حوادث و نقاط عطف تاریخی فراموش میشود و جای آن را جشنی به دور از ارزش ها و صرفا برای لحظه ای بزم و شادی فارغ از هرگونه روشن سازی و آسیب شناسی در قبال اوضاع جامعه امروز میگیرد.

باید این نکته را خاطر نشان کرد که صدای دانشجوی امروز یک جریانی را میتواند به دور از هر گونه آلایشی مدیریت کند و صادقانه در خدمت رسیدن به ارزش های جامعه مطلوب قرار گیرد!

داشنجو به عنوان تریبونی برای رساندن صدای مردم به گوش سردمداران و اجرای درست موازین است و نباید با حواشی و اتفاقات ناشایست که بیشتر درخور یک دبیرستانی است تا یک دانشجو در هم آمیزد.

لینک کوتاه خبر: http://peykedaneshjoo.ir/?p=78678

این خبر را به اشتراک بگذارید :