روزهای جنگ و خون | آنچه از سال ۲۰۱۲ بر حلب و شهروندانش گذشت

آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

در گزارش زیر تصاویری از روزهای جنگ در شهر حلب را از سال ۲۰۱۲ تاکنون که شهروندان این شهر آزادی آن را جشن گرفته‌اند مشاهده می‌کنید.

آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
 آنچه بر حلب و مردمانش گذشت
آنچه بر حلب و مردمانش گذشت

لینک کوتاه خبر: http://peykedaneshjoo.ir/?p=67936

این خبر را به اشتراک بگذارید :