تغییرات آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش پیک دانشجو

یکی از مشکلاتی که دانشجویان علوم پزشکی برای نقل و انتقال از دانشگاهی به دانشگاه مقصد داشتند، پرداخت شهریه در موقع انتقال بود که این مسئله در قانون جدید برداشته شد. شهرام اجتماعی رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این خبر به مهر، گفت: براساس بخشنامه جدید تمام کسانی که شرایط انتقال را دارند می توانند بدون شهریه از امکانات انتقال استفاده کنند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درباره تغییرات آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان گفت: براساس بخشنامه جدید تمام کسانی که شرایط انتقال را دارند می توانند بدون شهریه از امکانات انتقال استفاده کنند.

وی ادامه داد: بخشنامه ای از سوی وزیر بهداشت درباره نقل و انتقال دانشجویان داخل کشور ابلاغ شده که در آن آمده است تمام کسانی که شرایط انتقال را بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دارند طبق روال قبل منتقل می شوند و شهریه ای هم از آنها دریافت نشود .

وی افزود: در همین بخشنامه تاکید شده است کسانی که شرایط انتقال را ندارند و بنابه علاقه خودشان و شرایط بخصوصی که در بند الف نیامده است، متقاضی انتقال هستند باید بپذیرند که در صورت انتقال هزینه آن را پرداخت کنند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درباره سقف و کف برای شهریه دانشگاهها در هیات امنای دانشگاه ها گفت: در حال حاضر کارگروهی در وزارت بهداشت برای تعیین شهریه ها کار می کند که این موضوع هنوز نهایی نشده است و عددی را اعلام نکرده ایم.

آئین نامه عمومی نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

اما علاوه بر این مسئبه برای انتقال این دانشجویان شرایط عمومی زیر نیز مورد نیاز است؛ که در آیین نامه ای که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده، باید هر دانشجو شرایط آن را دارا باشد.

الف) انتقال
۱- انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط ذیل است:
الف- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد. بدین منظور همراه فرم تقاضای انتقال تائیدیه کمیته انضباطی دانشگاه مبدأ داشته باشد.
ب- متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
پ- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
ج- میانگین دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل ۱۲ باشد.

۲- انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیرحضوری (پیام نور) به دانشگاههای حضوری و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع می باشد و انتقال بالعکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

۳- انتقال دانشجویان ایران شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

۴- دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر موارد، حداقل ۶ هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزشی دانشگاه مبداء تسلیم نماید.

۵- دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید.

۶- درصورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها ۱۲ و بالاتر است پذبرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از ۱۲ و بالای ۱۰ است برعهده دانشگاه مقصد می باشد در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی تا حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

۷- انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع فقط یک بار مجاز است.

ب) میهمان

۱- در موردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیرحضوری و از دانشگاههای دولتی به غیردولتی و برعکس ممنوع است.

۲- میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط به این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

۳- میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از ۱۰ واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مقصد و مبداء در آن نیمسال از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر نشود بلامانع است.

۴- هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت میهمان تحصیل کند . در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از ۴۰ درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

– تبصره: انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

۵- نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲ گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

۷- فرم تقاضای میهمانی دانشجو باید همراه ریز نمرات دروس گذرانده در دانشگاه مبداء و سوابق کمیته انضباطی باشد.

۸- میانگین نمرات دروس گذرانده متقاضی حداقل ۱۴ باشد.

۹- به درخواستهای شخصی بدون تائید دانشگاه مبداء ترتیب اثر داده نمی شود.

۱۰- پس از موافقت شورای آموزشی ، دانشجو جهت تکمیل پرونده به واحد انتقالات ارجاع داده شود.

۱۱- قبل از ارسال کارنامه به دانشگاه مبداء دانشجوی میهمان حتماً با این دانشگاه تسویه حساب نماید.

۱۲- نظـر به اینکه مکاتبات توسـط مدیریت دانشگاهها صورت می گیرد لذا تقاضای میهمانی با مهر و امضای ریاست دانشکده های دانشگاه مبداء بررسی نخواهد شد.

۱۳- فرم درخواست میهمانی با ذکر واحدهای پیشنهادی در دانشگاه مبداء الزامی است.

۱۴- شـورای آمـوزشی سالی دو بار در تیرمـاه و بهمن مـاه تشکیل می گردد و به درخواستهـایی که بعد از موعد مقرر ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵- فرمهای تقاضای انتقال یا میهمانی قبل از ارجاع به دانشکده باید توسط مدیر آموزشی دستور طرح در شورای آموزشی داده شود و یک نسخه از آن به واحد انتقالات ارسال گردد.

لینک کوتاه خبر: http://peykedaneshjoo.ir/?p=51489

این خبر را به اشتراک بگذارید :